Bergvärme använder solenergin som finns lagrad i berggrunden och som tillförs berggrunden via grundvattnet. 

Temperaturen i berget är densamma som hos grundvattnet och det skiljer sig åt beroende på vart i landet du befinner dig. Hos oss är grundvattentemperaturen cirka +5 till + 8 grader.

För att kunna tillgodogöra sig denna energi borrar man en eller flera energibrunnar och i varje installeras en kollektor. 

Kollektorn är en tunnväggig 40 millimeters plastslang fylld med bioetanol sprit. Den kallas ”Brine” och består av en blandning av 30 procent bioetanol och 70 procent vatten. 

Kollektorn monteras i enerigbrunnens hela längd och djupet avgör sedan hur mycket energi som kan utvinnas. 

Man arbetar med låga temperaturer och ett högt flöde. Brinolvätskan är cirka 0 grader in och -3 grader ut. 

Hur kan då 0 grader bli till 55 grader varmvatten? 

Det kan du läsa mer om här: Hur fungerar en värmepump