I en värmepump finns fem huvuddelar: Köldmedium, förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil.

  • Köldmediet strömmar genom värmeväxlaren (förångaren) och vid kontakt med den omgivande energin värms köldmediet upp och blir gradvis till ånga.  
  • En kompressor, hjärtat i systemet, ökar sedan trycket på den gas som bildats i förångaren vilket ger en stigande temperatur. 
  • Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värmen från det nu heta köldmediet till husets värmesystem eller varmvattenberedare. 
  • Köldmediet har nu åter övergått i vätskeform, med hjälp av expansionsventilen säker anläggningen trycket ytterligare, för att upprepa processen.


Vilken värmepump som passar er och ert hus beror på flera faktorer. Boka ett kostnadsfritt hembesök så tittar vi på förutsättningarna samt föreslår en värmepumpslösning för era behov.

I våra offerter ingår av oss komplett utförd installation. 

Vi samarbetar med behöriga företag inom el, energiborrning, sanering samt isolering.