Mindre inomhusenhet

Villa byggd 1922 samt tillbyggd 1972. Har haft olja och elkassett som uppvärmning med en årlig energiförbrukning på ca 28 000 kwh/år för värme och varmvatten.

Huset ligger inom inreskyddsområde för vattentäkt så installation av bergvärme är inte tillåtet.

Vi installerade en Luftvattenvärmepump IVT Air 90 med en inomhusdel IVT Airbox E9. Idag förbrukar fastigheten ca 11 000 kwh/år för värme och varmvatten.