Vad innebär service av en värmepump? För att din pump ska fungera optimalt krävs regelbundet underhåll som förebygger och åtgärdar eventuella problem. Vår erfarna personal ser till att din pump fungerar felfritt genom noggranna kontroller och service – oavsett vilken slags värmepump du behöver hjälp med.

Hur ofta behöver en värmepump service?

För att din värmepump ska hålla länge och fungera effektivt rekommenderar vi service varje eller vartannat år för bergvärme-, luft/vatten- och frånluftsvärmepumpar. För luft/luftvärmepumpar, som är ett komplement till befintlig värmekälla, rekommenderas service/rengöring vart 4–5 år. Hur ofta din pump behöver servas beror även på andra faktorer, bland annat vilken modell du har, hur gammal den är och hur den används.

Behöver du service eller reparation av din värmepump? Berätta mer om ditt ärende i vår felanmälan så hjälper vi dig med den service du behöver.

Underhåll av värmepump

Vilket slags underhåll din värmepump eller anläggning behöver skiljer sig såklart åt mellan de olika varianterna – bergvärmepump, luft/vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, luft/luftvärmepump, poolvärmepump eller AC/komfortkyla. Beroende på variant och modell kan det exempelvis gälla rengöring, kontroll av köldmedienivåerna och inspektion av pumpens olika komponenter.

Regelbundet underhåll av värmepumpen hjälper till att förebygga problem och säkerställer att den alltid är i toppskick. Därför erbjuder vi serviceavtal med tillgång till jour för luft/vatten-, frånlufts- och bergvärmepumpar från IVT, där du själv får välja serviceintervallet.

Service och reparation av din värmepump

Värmepumpcenter i Gävle är ditt självklara val för installation, reparation och service av värmepumpar och komfortkylanläggningar. Vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig och dina behov bäst. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!