Luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar är några av de allra vanligaste slags värmepumparna i Sverige. Precis som alla värmepumpar behöver luftvärmepumpar servas regelbundet för att fungera optimalt, och vid större problem kan en reparation vara nödvändig. Vi hjälper dig med service, felsökning och reparation av din luftvärmepump och säkerställer att alla komponenter fungerar som de ska.

Tecken på att du behöver serva din luftvärmepump

En luftvärmepump behöver servas regelbundet, även om du inte själv har märkt några problem. Det finns dock några tydliga tecken på när det är dags att laga eller serva din pump innan nästa inplanerade servicebesök, exempelvis:

  • Din luftvärmepump luktar gas

Om din pump luktar gas kan det tyda på ett läckage. Stäng av pumpen och gör en felanmälan till oss för en säker och smidig service/reparation.

  • Din luftvärmepump låter högt

Onormala eller väldigt höga ljud från din enhet kan indikera problem med fläkten eller andra delar. För att identifiera och åtgärda problemet gör vår kunniga personal en felsökning av luftvärmepumpen.

  • Din luftvärmepump isar igen

Återkommande isbildning på din pump kan bero på problem med avfrostningsfunktionen eller luftflödet. Kontakta oss för att få hjälp med avfrostning och förebygga framtida problem.

Livslängd på en luftvärmepump

Livslängden på en luftvärmepump varierar beroende på bland annat modell, hur den används och hur ofta du låter pumpen servas professionellt. Genom att serva din luftvärmepump regelbundet kan du förlänga dess livslängd och undvika onödiga reparationer. För luft/vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar erbjuder vi serviceavtal med tillgång till jour, där vår erfarna personal snabbt kan identifiera och lösa eventuella problem innan de leder till större skador.

En luft/luftvärmepump har en livslängd på cirka 10–15. För att maximera livslängden rekommenderar vi service/rengöring vart 4–5 år.

Vi lagar din luftvärmepump

Vi är experter på service och reparation av luftvärmepumpar, och självklart kan vi även hjälpa dig med installation och service av andra slags värmepumpar och komfortkylanläggningar. Gör en felanmälan här eller kontakta oss för en kostnadsfri offert!